• Лидија Трпевска – Ернст и Јанг овластени ревизори

  ЕY е глобален лидер во областа на ревизијата, даночните и консултантските услуги. Комплетните и квалитетни услуги кои ги даваме ни помагаат да изградиме доверба и сигурност на пазарите на капитал и во економиите низ светот. Ние развиваме искучителни лидери кои се здружуваат во тимови за да ја остварат нашата цел, а тоа е да го исполнат ветувањето на сите стејкхолдери. Со тоа, ние имаме исклучително важна улога во градењето на подобар работен свет за нашите вработени, занашите клиенти и занашите заедници.

  EY во Македонија е дел од глобалната организација и една од 22 земји кои се дел од Централно- југоисточниот регион (CSE) на EY. Ова им овомозможува и олеснува на нашите професионалци да ги користат и имплементираат нашите глобално докажани методологии и опсежни ресурси, со цел да понудат беспрекорни, конзистентни, висококвалитетни услуги, како за домашните, така и за прекуграничните клиенти и за странските инвеститори. Како член на организацијата EY EMEIA, фирмата работи како посебен ентитет во 150 земји. Во рамките на оваа структура, ние можеме да ги испорачаме вистинските ресурси, најдобрите вештини и богатата експертиза за да ги задоволиме потребите на клиентите, без оглед на тоа каде се наоѓаат. Ние сме горди и уверени дека нашиот бизнис го одразува пазарот во кој работиме. Со разновидна и инклузивна култура, имаме за цел да поставиме модел за другите со тоа што ќе ги живееме нашите основни вредности, интегритет, почит и посветеност кон нашиот вработени, тимска работа и потрага по квалитет.

  Име Презиме: Лидија трпевска
  Е-пошта: lidija.trpevska@mk.ey.com
  Град: скопје
  Занимање: Овластен Ревизор
  Компанија: ернст и јанг овластени ревизори доо

   

 • Славица Биљарска – Еволвинг ДОО

  Друштво за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО Скопје

  ЕВОЛВИНГ ви помага да ги развиете, надградите и остварите своите идеи…

  Нашата мисија е да бидеме прогресивна консултантска компанија, чиишто тренинг и услуги ќе одговорат на предизвикот за интегрирање на вашите бизнис цели со одржливиот развој.

  Посветеноста кон вас и сопствената мисија ја докажуваме преку нашата професионалност, флексибилност, експертиза и одржување на високи стандарди во исполнување на вашите барања.

  На клиентите им нудиме квалитетни услуги базирани на нашата мулти-дисциплинарна експертиза, која пред се се однесува на прашања од животната средина, пишување и раководење со проекти, обезбедување и анализа на податоци. Веруваме дека ваквиот пристап ќе им помогне на клиентите да ја подобрат својата конкурентска позиција и да го зголемат својот удел на пазарот.

  Експертизата на ЕВОЛВИНГ се базира на вештината да се состави и раководи со група на експерти кои се добро познати по својата способност да планираат и управуваат со сложени и чувствителни проекти.

  Ние постоиме заради тоа што вам ви е потребна помош и продолжуваме да постоиме затоа што ги разбираме вашите грижи, притоа почитувајќи ги законите и прописите.

  Задоволство ни е заедно да работиме на остварување на вашите идеи.

  Име Презиме: Славица Биљарска
  Телефон: 023060850
  Е-пошта: slavica@evolving.mk
  Град: Скопје
  Занимање: Магистер по односи со јавноста
  Компанија: Еволвинг ДОО

 • Радмила Ристиќеска Постолова – Постолови Шпедиција И Консалтинг

  ПОСТОЛОВИ ШПЕДИЦИЈА И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ е новооснована фирма , специјализирана од областа на царината и царинското работење. Ги поседуваме сите потребни сертификати и лиценци со кои обезбедуваме навремено ,прецизно и сигурно царинење на секаков вид на стока.

  Зошто ние?

  • Затоа што сме посветена ,доверлива,сигурна и информирана компанија од областа на царината и царинскто работење
  • Затоа што нудиме флексибилни решенија кои се базираат на тоа што ВАС ви треба –без разлика на тоа колку вашето барање е сложено
  • Затоа што сме професионални,лојални и специјализирани да управуваме со царинењето на секаков вид на пратки без исклучок
  • Затоа што со постојана едукација,иновативност и информираност овозможуваме усогласеност на нашето и вашето работење со постоечките правила и прописи

  Услуги кои ги нудиме:

  • Царинско посредување
  • Увозно и извозно царинење на стоки
  • Услуги за локално царинење на стока
  • Реекспорт
  • Обезбедување на сите дозволи за увоз,извоз и транзит преку ЕХИМ системот
  • Организирање на транспорт
  • Консалтинг
  • Царинска Вредност
  • Тарифирање
  • Потекло на стока
  • Царинска усогласеност
  • Одобренија

  НАШИ ПОГОЛЕМИ Клиенти со кои во моментов соработуваме:

  1. ЕМОЕТЕРНА ДООЕЛ –СКОПЈЕ
  2. ТИККУРИЛА ДООЕЛ –СТРУГА
  3. БАЛКАНСКА МЛЕКАРА –СКОПЈЕ
  4. ИЗВОР ВАДИН ДООЕЛ-СКОПЈЕ
  5. ГОРСКА ДООЕЛ – СКОПЈЕ
  6. ОЛИМПИА МОТОРС-СКОПЈЕ
  7. ХРИСТОВ ИНЖЕНЕРИНГ-СКОПЈЕ
  8. ЈСП АКТУЕЛ ДООЕЛ-СКОПЈЕ
  9. ФРИГОШОБ ДООЕЛ -СКОПЈЕ
  10. АГРОЈУНИКОМ ДООЕЛ – СКОПЈЕ
  11. ЛАБЕКО ДОО –СКОПЈЕ
  12. АКСОН ТРЕЈДИНГ -СКОПЈЕ
  13. ЕКОСТАР РЕЦИКЛАЖА-СКОПЈЕ
  14. ГЛОБАЛ ИВЕНТ –СКОПЈЕ
  15. РАДЕ КОНЧАР ДООЕЛ –СКОПЈЊ
  16. КОНИКС ИНВЕСТ –СКОПЈЕ
  17. КЕРАМИКА ИМОЛА-ГОСТИВАР
  18. ХОЛМА ДООЕЛ –СТРУМИЦА
  19. АКСОН ТРЕЈДИНГ –СКОПЈЕ
  20. ОЛИМПИА МОТОРС АУТЛЕТ-СКОПЈЕ

  Име Презиме: Радмила Ристиќеска Постолова
  Е-Пошта: Appostolovi@Gmail.Com
  Град: Скопје
  Занимање: Управител На Фирма За Шпедиција И Консалтинг (Дипл.Економист)
  Компанија: Постолови Шпедиција И Консалтинг Дооел

 • Марина Илијоска – Д и М Сертификација

  Д и М  Сертификација е организација која 7 години е застапник на сертификациското тело LL-C (Certification) со седиште во Прага oд Чешкa, врши сертифкација  исклучиво со меѓунеродно акредитирани сертификати (IAF) и сертифкати признати од Европска Унија (EA -MLA). Своето успешно фнкционирање го докажува со голем број на издадени сертификати на Македонскиот пазар како и задоволни клиенти (http://ll-c.cz/www/home_page.asp?Domain=mk).

  Сертифкација се врши на следните стадарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, GDP, BSCI, IFC и др.

  Горди што Д и М Сертификација е партнер ERCA (Европски регистар на сертифицирани ревизори) и застапник и претставник на ERCA за Македонија и дека шемата ERCA организира и спроведува обука за менаџери, консултанти, внатрешните аудитори и надворешните аудитори /ревизори (оценувачи / водечки оценуцачи) за стандардите ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 31000 и др.

  www.erca-academy.com

  Нагласуваме дека сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.

  Д и М Сертификација ви нуди услуги за сертификација и обука од горенаведените области, со цел да го подобрите вашиот бизнис и да ги постигнете најдобрите можни деловни резултати.

  Име Презиме: Марина Илијоска
  Е-пошта: dmconsulting@t.mk
  Град: Скопје
  Занимање: Управител, консултант
  Компанија: Д и М Сертификација

 • Станка Мартиновска – МАНИ КОНСАЛТИНГ

  Друштво за консалтинг и управувачки дејности

  МАНИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

  Ул. Бел камен бр.6/5, Центар Скопје

  Тел. ++ 389 2 2 673 556

  ++ 389 70  217 178

  ++389  70  358 491

  E-mail info@maniconsalting,com,mk

  stanka@maniconsalting.com.mk

  borka@maniconsalting.com.mk

  www.maniconsalting.com.mk

  • Овластено друштво за сметководствени работи
  • Управувачко сметководство и финансиско известување
  • Контролинг
  • ЕУ ФОНДОВИ -kонсултантски услуги во припрема на проекти и апликации за активни ЕУ фондови
  • ИЗВОЗЕН КОНСАЛТИНГ
  • Краткорочни, среднорочни и долгорочни акциски планови,
  • Финансиски консалтинг за наогање на поволни извори на кредитирање и
  • рефундирање на веќе земени банкарски кредити со нови поповолни услови
  • Имплементација на барањата на меѓународните стандарди
  • ISO 9001,ISO 14001, ISO 18001 (OHSAS ), ISO 22000, ISO 21000, ISO 27000.
  • Изработка на еколошки елаборати

  Име Презиме: Станка Мартиновска
  Е-пошта: stank.martinovska@mail.com
  Град: Скопје
  Занимање: ДИПЛ.ЕКОНОМИСТ
  Компанија: МАНИ КОНСАЛТИНГ

 • Даниела Митревска-Tемова – ДиМ Консалтинг

  ДиМ Консалтинг ДОО, како Друштво за контрола на квалитет, квантитет, надзор и консалтинг, 13 години работи  согласно  мотото:

  Толкуваме, креираме и уживаме во градењето на партнерски односи со клиентите, при воведување на функционални стандардизирани приказни засновани на меѓународни стандарди (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BSCI, GDP, GMP. BRC, IFS ) и сл.

  Тимот на ДиМ Конслатинг, е одобрен од ERCA, за извршување на обуки за сите нивоа(основно ниво, интерен проверувач и водечки проверувач) за поголемиот дел од стандардите. Исто така покрај оваа основна дејност, работиме и во областите на:

  • на животна средина т.е вршиме подготовка на елаборати за заштита на животна средина и интегрирани еколошки дозволи, подготовка на извештаи за А-интегрирани еколошки дозволи и сл.
  • конслатинг за човечки ресурси( од регрутација, селекција, мотовација, систематизација , коучинг и сл) и сл.

  Визија: Движи се по стабилна траекторија, креирај, планирај, едуцирај и отварај нови можности

   

  Име Презиме: Даниела Митревска-Tемова
  Е-пошта: DANCE_M_79@YAHOO.COM
  Град: СКОПЈЕ
  Занимање: УПРАВИТЕЛ И КОНСУЛТАНТ
  Компанија: ДиМ Консалтинг

 • Светлана Раденковиќ – Ернст и Јанг овластени ревизори

  ЕY е глобален лидер во областа на ревизијата, даночните и консултантските услуги. Комплетните и квалитетни услуги кои ги даваме ни помагаат да изградиме доверба и сигурност на пазарите на капитал и во економиите низ светот. Ние развиваме искучителни лидери кои се здружуваат во тимови за да ја остварат нашата цел, а тоа е да го исполнат ветувањето на сите стејкхолдери. Со тоа, ние имаме исклучително важна улога во градењето на подобар работен свет за нашите вработени, занашите клиенти и занашите заедници.

  EY во Македонија е дел од глобалната организација и една од 22 земји кои се дел од Централно- југоисточниот регион (CSE) на EY. Ова им овомозможува и олеснува на нашите професионалци да ги користат и имплементираат нашите глобално докажани методологии и опсежни ресурси, со цел да понудат беспрекорни, конзистентни, висококвалитетни услуги, како за домашните, така и за прекуграничните клиенти и за странските инвеститори. Како член на организацијата EY EMEIA, фирмата работи како посебен ентитет во 150 земји. Во рамките на оваа структура, ние можеме да ги испорачаме вистинските ресурси, најдобрите вештини и богатата експертиза за да ги задоволиме потребите на клиентите, без оглед на тоа каде се наоѓаат. Ние сме горди и уверени дека нашиот бизнис го одразува пазарот во кој работиме. Со разновидна и инклузивна култура, имаме за цел да поставиме модел за другите со тоа што ќе ги живееме нашите основни вредности, интегритет, почит и посветеност кон нашиот вработени, тимска работа и потрага по квалитет.

  Име Презиме: Светлана Раденковиќ
  Е-пошта: svetlana.radenkovic@mk.ey.com
  Град: скопје
  Занимање: Овластен сметководител
  Компанија: ернст и јанг овластени ревизори доо

   

Scroll Up