Бизнис кафе Македонија

Бизнис кафе претставува организирано дружење на мали и средни претприемачи и на оние кои сакаат тоа да бидат со цел размена на информации, споделување на претприемачки искуства и охрабрување за започнување на сопствен бизнис. Идејата се родила читајќи ги истражувањата на една истражувачка агенција, која посочи дека 60% од договорите за соработка се договараат на кафе, а networking – от е еден од клучните алатки за успех.

w: www.bizniskafe.mk

f: www.facebook.com/bizniskafe.mk

Scroll Up