Друштво за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО Скопје

ЕВОЛВИНГ ви помага да ги развиете, надградите и остварите своите идеи…

Нашата мисија е да бидеме прогресивна консултантска компанија, чиишто тренинг и услуги ќе одговорат на предизвикот за интегрирање на вашите бизнис цели со одржливиот развој.

Посветеноста кон вас и сопствената мисија ја докажуваме преку нашата професионалност, флексибилност, експертиза и одржување на високи стандарди во исполнување на вашите барања.

На клиентите им нудиме квалитетни услуги базирани на нашата мулти-дисциплинарна експертиза, која пред се се однесува на прашања од животната средина, пишување и раководење со проекти, обезбедување и анализа на податоци. Веруваме дека ваквиот пристап ќе им помогне на клиентите да ја подобрат својата конкурентска позиција и да го зголемат својот удел на пазарот.

Експертизата на ЕВОЛВИНГ се базира на вештината да се состави и раководи со група на експерти кои се добро познати по својата способност да планираат и управуваат со сложени и чувствителни проекти.

Ние постоиме заради тоа што вам ви е потребна помош и продолжуваме да постоиме затоа што ги разбираме вашите грижи, притоа почитувајќи ги законите и прописите.

Задоволство ни е заедно да работиме на остварување на вашите идеи.

Име Презиме: Славица Биљарска
Телефон: 023060850
Е-пошта: slavica@evolving.mk
Град: Скопје
Занимање: Магистер по односи со јавноста
Компанија: Еволвинг ДОО

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up