Д и М  Сертификација е организација која 7 години е застапник на сертификациското тело LL-C (Certification) со седиште во Прага oд Чешкa, врши сертифкација  исклучиво со меѓунеродно акредитирани сертификати (IAF) и сертифкати признати од Европска Унија (EA -MLA). Своето успешно фнкционирање го докажува со голем број на издадени сертификати на Македонскиот пазар како и задоволни клиенти (http://ll-c.cz/www/home_page.asp?Domain=mk).

Сертифкација се врши на следните стадарди: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, GDP, BSCI, IFC и др.

Горди што Д и М Сертификација е партнер ERCA (Европски регистар на сертифицирани ревизори) и застапник и претставник на ERCA за Македонија и дека шемата ERCA организира и спроведува обука за менаџери, консултанти, внатрешните аудитори и надворешните аудитори /ревизори (оценувачи / водечки оценуцачи) за стандардите ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 31000 и др.

www.erca-academy.com

Нагласуваме дека сертификатите ERCA за надворешни водечки аудитори, внатрешните аудитори се глобално признати.

Д и М Сертификација ви нуди услуги за сертификација и обука од горенаведените области, со цел да го подобрите вашиот бизнис и да ги постигнете најдобрите можни деловни резултати.

Име Презиме: Марина Илијоска
Е-пошта: dmconsulting@t.mk
Град: Скопје
Занимање: Управител, консултант
Компанија: Д и М Сертификација

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up