ЕY е глобален лидер во областа на ревизијата, даночните и консултантските услуги. Комплетните и квалитетни услуги кои ги даваме ни помагаат да изградиме доверба и сигурност на пазарите на капитал и во економиите низ светот. Ние развиваме искучителни лидери кои се здружуваат во тимови за да ја остварат нашата цел, а тоа е да го исполнат ветувањето на сите стејкхолдери. Со тоа, ние имаме исклучително важна улога во градењето на подобар работен свет за нашите вработени, занашите клиенти и занашите заедници.

EY во Македонија е дел од глобалната организација и една од 22 земји кои се дел од Централно- југоисточниот регион (CSE) на EY. Ова им овомозможува и олеснува на нашите професионалци да ги користат и имплементираат нашите глобално докажани методологии и опсежни ресурси, со цел да понудат беспрекорни, конзистентни, висококвалитетни услуги, како за домашните, така и за прекуграничните клиенти и за странските инвеститори. Како член на организацијата EY EMEIA, фирмата работи како посебен ентитет во 150 земји. Во рамките на оваа структура, ние можеме да ги испорачаме вистинските ресурси, најдобрите вештини и богатата експертиза за да ги задоволиме потребите на клиентите, без оглед на тоа каде се наоѓаат. Ние сме горди и уверени дека нашиот бизнис го одразува пазарот во кој работиме. Со разновидна и инклузивна култура, имаме за цел да поставиме модел за другите со тоа што ќе ги живееме нашите основни вредности, интегритет, почит и посветеност кон нашиот вработени, тимска работа и потрага по квалитет.

Име Презиме: Лидија трпевска
Е-пошта: lidija.trpevska@mk.ey.com
Град: скопје
Занимање: Овластен Ревизор
Компанија: ернст и јанг овластени ревизори доо

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up