Бизнис академија Смилевски – БАС е приватна самостојна високообразовна установа Висока стручна школа која нуди акредитирани професионални студии по Оперативен менаџмент на прв циклус на студии и Стратегиски менаџмент на втор циклус на студии.

Академијата е посветена на креирање на квалитетна средина за стекнување на знаења и развивање на вештини на студентите и интересентите од областа на професионалниот менаџмент. Академијата користи сопствена методологија на настава која овозможува голема интеракција помеѓу учесниците во наставниот процес, можност за искуствено учење, експериментирање и забрзано стекнување на компетенции за менаџерски позиции, како и можност за далечинско учење. Во склоп на тоа овозможува и практична примена на знаењето преку континуирана теренска студентска практика за редовните студенти преку која се влијае и врз можноста за вработување на истите студенти.

Повеќе информации за БАС и студиите на БАС може да најдете на www.bas.edu.mk или да не посетите во БАС во Скопје на бул. Јане Сандански бр. 111/2-1 или во БАС во Битола на ул. Херцег нови бр. 6.

Студирај на БАС!

#МОДЕРНО #ПРАКТИЧНО #ПРОФЕСИОНАЛНО

Име Презиме: Лидија Стефановска
Е-пошта: l_stefanovska@yahoo.com
Град: битола
Занимање: Директор
Компанија: БАС Институт за менаџмент Битола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up