Дeлта проект доо е компанија од областа на градеништвото со ЛИЦЕНЦИ: А за надзор, А за проектирање, Б за ревизија и за енергетски контроли. регистрирана е 1991 година, а ктивна од 1998. работиме најмногу со странски инвеститори. во моментов сме посветени на развојот на енергетската ефикасност.


Име Презиме: Жанина стаменкова
Е-пошта: zanina.stamenkova@gmail.com
Град: скопје
Занимање: градежен инженер
Компанија: делта проект

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up