Агенција за маркетинг City Connect е компанија од Скопје која врши контакт центар услуги. Нашата цел е да обезбедиме првокласна подршка употребувајќи иновативни решенија за нашите клиенти. Ги обезбедуваме следните услуги:

 • корисничка продажба
 • истражувања
 • телепродажба
 • техничка продажба
 • генерирање на проспекти
 • процесирање на нарачки
 • позадинска подршка

Како партнери на нашите клиенти нивните корисници имаат претстава дека работат директно со организацијата на клиентите. Ние се стремиме нашите клиенти да го чуствуваат City Connect како интегрален дел од стратегијата и успехот.

Работејќи со нас ги имате следните придобивки:

 • Елиминација на ХР проблемите. Ние се грижиме за селекција, обука, распоред и менаџирање на контакт центар тимот.
 • Редуцирање на вашите оперативни и капитални трошоци: немате трошок за опремување на работни станици, трошоци за вработени, плати даноци, струја итн.
 • Зголемување на задоволството на корисниците
 • Зголемување на продажбата

 

Име Презиме: Виолета Мирчевска
Е-пошта: contact@cityconnect.mk
Град: скопје
Занимање: контакт центар
Компанија: сити конект

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up